افراط گری بیش از حد

تیم پندانه

سعید جلالیه

کارگردان

محمد رضا علیمردانی

صدا پیشه

مهدی صفی یاری

تهیه کننده