خشکسالی

كارگردان : سعيد جلاليه

صدا پیشه: محمد رضاعليمردانى

تهيه كننده: مهدى صفى يارى

استودیو : آشا فیلم