نمره گیری

كارگردان : سعيد جلاليه  صدا پیشه: محمدرضا عليمردانى  تهيه كننده: مهدى صفى يارى  استودیو : آشا فیلم