نا برابری

كارگردان : سعيد جلاليه

صدا پیشه: محمدرضا عليمردانى

تهيه كننده: مهدى صفى يارى

استودیو : آشا فیلم