پرحرفى

كارگردان : سعيد جلاليه
صدا پیشه:استاد محمد رضاعليمردانى
تهيه كننده: مهدى صفى يارى
استودیو : آشا فیلم