دروغ گویی

كارگردان : سعيد جلاليه
صدا پیشه:محمد رضاعليمردانى
تهيه كننده: مهدى صفى يارى
استودیو : آشا فیلم